Images de page
PDF
ePub

to believe; who can be surprised that they choose the latter alternative?

God

Is the reader a member of that church whose doctrines have been described in those pages? Suffer the entreaties of a friend. Break the fetters of your thraldom. Dare to think for yourself. Fear not priest, prelate, or pope; their anathemas cannot harm you. gives you his blessed word; let no man take it out of your hands, or interfere with the inalienable right of conscience. Holy Scripture is "profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness; that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works.”70 Dread not to read

and examine that sacred volume, but thankfully receive the gift of heaven. Thence learn Christianity. Determine to receive nothing, as religion, which does not bear on its front the attestation of divine authority; and for every such attestation require indubitable proof from the word of God. Compare your system with the New Testament; reject whatever you do not find in that holy book; and be not deceived by a church which tells you that she has power to interpret, invent, and ordain, gives you no better evidence than her own assertion, and forbids doubt or scrutiny. Above all, pray for divine instruction and grace. Inquiry into religious truth is the most important of all inquiries. Opposing systems cannot both be right; neither ought it to be regarded as a matter of indifference whether we serve God according to his revealed will or not. Be open to conviction; search with impartiality; seek wisdom from above. Every one of us shall give account of himself to God." 71

Do we profess the principles of the reformation? Let us hold fast our profession. "Buy the truth, nnd sell it not."72 And especially let us honour the sufficiency of scripture. Are there among us no practices unwarranted by the word of God? Is no further reformation necessary? Have we no human traditions, no corruptions or abuses, to be disavowed and removed. Let us institute rigid examination. We live in eventful times. All religious peculiarities are about to undergo a severe 72 Proverbs xxiii. 23.

70 2 Tim. iii. 16, 17. 71 Rom. xiv. 12.

ordeal. God is saying to his church, "Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee."73 Let us hear his voice betimes, lest, if we slumber, ruin overtake us; for the judgments that shall befall Antichrist in the latter days will not leave unpunished the Popery of Protestantism.

73 Isaiah lx. 1.

APPENDIX.

No. I.

DECRETA ET CANONES CONCILII TRIDENTINI.

[The doctrinal decrees and canons of the council (which only are quoted entire in this volume) are here reprinted from the first edition, published at Rome in 1564. Those who wish to consult the original Latin, are thus furnished with an opportunity of doing so without incurring the expense of purchasing another book.]

SESSIO TERTIA, CELEBRATA DIE IV. MENSIS FEBR. MDXLVI.

Decretum de Symbolo Fidei.

In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis, Patris, et Filii, et Spiritus sancti.

Hæc sacro-sancta œcumenica et generalis Tridentina Synodus, in Spiritu sancto legitimè congregata, in ea præsidentibus eisdem tribus Apostolicæ Sedis Legatis, magnitudinem rerum tractandarum considerans, præsertim earum, quæ duobus illis capitibus, de exstirpandis hæresibus, et moribus reformandis, continentur, quorum causâ præcipuè est congregata; agnoscens autem cum Apostolo, non esse sibi colluctationem adversus carnem et sanguinem, sed adversus spirituales nequitias in cœlestibus, cum eodem omnes et singulos in primis hortatur, ut confortentur in Domino, et in potentia virtutis ejus, in omnibus sumentes scutum fidei, in quo possint omnia tela nequissimi ignea extinguere, atque galeam spei salutis accipiant, cum gladio spiritûs, quod est Verbum Dei. Itaque, ut hæc pia ejus sollicitudo principium et progressum suum per Dei gratiam habeat, ante omnia statuit, et decernit, præmittendam esse confessionem fidei, Patrum exempla in hoc secuta, qui sacratioribus Conciliis hoc scutum contra omnes hæreses in principio suarum actionum apponere consuevere : quo solo aliquando et infideles ad fidem traxerunt, hæreticos expugnârunt, et fideles confirmârunt. Quare Symbolum fidei, quo sancta Romana Ecclesia utitur, tamquàm principium illud, in quo omnes,

qui fidem Christi profitentur, necessariò conveniunt, ac fundamentum firmum et unicum, contra quod portæ Inferi numquàm prævalebunt, totidem verbis, quibus in omnibus ecclesiis legitur, exprimendum esse censuit. Quod quidem ejusmodi est.

Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem cœli et terræ, visibilium omnium, et invisibilium: et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia secula; Deum de Deo, lumen de lumine; Deum verum de Deo vero; genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt; qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de cœlis; et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria Virgine, ET HOMO FACTUS EST: crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est; et resurrexit tertiâ die secundùm Scripturas; et ascendit in cœlum, sedet ad dexteram Patris; et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos; cujus regni non erit finis et in Spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur; qui locutus est per Prophetas: et unam sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen.

A

:

SESSIO QUARTA, CELEBRATA DIE VIII. MENS. APRIL. MDXLVI.

Decretum de Canonicis Scripturis.

Sacro-sancta œcumenica et generalis Tridentina Synodus, in Spi: ritu sancto legitimè congregata, præsidentibus in ea eisdem tribus Apostolicæ Sedis Legatis, hoc sibi perpetuò ante oculos proponens, ut sublatis erroribus, puritas ipsa Evangelii in Ecclesia conservetur: quod promissum antè per Prophetas in Scripturis sanctis, Dominus noster Jesus Christus Dei Filius, proprio ore primûm promulgavit; deindè per suos Apostolos, tamquàm fontem omnis et salutaris veritatis, et morum disciplinæ, omni creaturæ prædicari jussit: perspiciensque hanc veritatem et disciplinam contineri in libris scriptis, et sine scripto traditionibus, quæ ab ipsius Christi ore ab Apostolis acceptæ, aut ab ipsis Apostolis, Spiritu sancto dictante, quasi per manus traditæ, ad nos usque pervenerunt; orthodoxorum Patrum exempla secuta, omnes libros tam veteris quàm novi Testamenti, cùm utriusque unus Deus sit auctor, necnon traditiones ipsas, tum ad fidem, tum ad mores pertinentes, tamquàm vel oretenus à Christo, vel à Spiritu sancto dictatas, et continuâ successione in Ecclesia Catholica conservatas, pari pietatis affectu ac reverentiâ suscipit, et veneratur. Sacrorum verò librorum indicem huic decreto adscribendum censuit ; ne cui dubitatio suboriri possit, quinam sint, qui ab ipsa Synodo suscipiuntur. Sunt verò infrà scripti: Testamenti veteris, quinque Moysis, id est, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium; Josue, Judicum, Ruth, quatuor Regum, duo Paralipomenon, Esdræ primus, et secundus, qui dicitur Nehemias, Tobias, Judith, Hester, Job, Psalterium Davidicum centum quinquaginta psalmorum, Parabola, Ecclesiastes, Canticum canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus, Isaïas, Jeremias cum Baruch, Ezechiel, Daniel, duodecim Prophetæ minores, id est, Osea, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Mi

cheas, Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggæus, Zacharias, Malachias; duo Machabæorum, primus et secundus. Testamenti novi, quatuor Evangelia, secundùm Matthæum, Marcum, Lucam et Joannem: Actus Apostolorum à Luca Evangelista conscripti: quatuordecim Epistola Pauli Apostoli; ad Romanos, duæ ad Corinthios, ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, ad Colossenses, duæ ad Thessalonicenses, duæ ad Timotheum, ad Titum, ad Philemonem, ad Hebræos; Petri Apostoli duæ, Joannis Apostoli tres, Jacobi A postoli una, Judæ Apostoli una, et Apocalypsis Joannis Apostoli. Si quis autem libros ipsos integros cum omnibus suis partibus, prout in Ecclesia Ca tholica legiconsueverunt, et in veteri vulgata Latina editione habentur, pro sacris et canonicis non susceperit; et traditiones prædictas sciens et prudens contempserit; anathema sit. Omnes itaque intelligant, quo ordine et via ipsa Synodus, post jactum fidei confessionis fundamentum, sit progressura, et quibus potissimùm testimoniis ac præsidiis in confirmandis dogmatibus, et instaurandis in Ecclesia moribus, sit usura.

Decretum de editione et usu sacrorum librorum.

Insuper eadem sacro-sancta Synodus considerans non parùm utilitatis accedere posse Ecclesiæ Dei, si ex omnibus Latinis editionibus, quæ circumferuntur, sacrorum librorum, quænam pro authentica habenda sit, innotescat, statuit, et declarat, ut hæc ipsa vetus et vulgata editio, quæ longo tot seculorum usu in ipsa Ecclesia probata est, in publicis lectionibus, disputationibus, prædicationibus, et expositionibus pro authentica habeatur; et ut nemo illam rejicere quovis prætextu audeat vel præsumat.

Præterea, ad coërcenda petulentia ingenia, decernit, ut nemo, suæ prudentiæ innixus, in rebus fidei, et morum, ad ædificationem doctrinæ Christianæ pertinentium, sacram scripturam ad suos sensus contorquens, contra eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum sanctarum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum, ipsam Scripturam sacram interpretari audeat ; etiam si hujusmodi interpretationes nullo unquàm tempore in lucem edendæ forent. Qui contravenerint, per Ordinarios declarentur, et pœnis à jure statutis puniantur.

Sed et Impressoribus modum in hac parte, ut par est, imponere volens, qui jam sine modo, hoc est, putantes sibi licere quidquid libet, sine licentia superiorum ecclesiasticorum, ipsos sacræ Scripturæ libros et super illis annotationes, et expositiones quorumlibet indifferenter, sæpè tacito, sæpè etiam ementito prælo, et quod gravius est, sine nomine auctoris imprimunt; alibi etiam impressos libros hujusmodi temerè venales habent; decernit, et statuit, ut posthac sacra Scriptura, potissimùm verò hæc ipsa vetus et vulgata editio, quam emendatissimè imprimatur; nullique liceat imprimere, vel imprimi facere quosvis libros de rebus sacris sine nomine auctoris; neque illos in futurum vendere, aut etiam apud se retinere, nisi primum examinati probatique fuerint ab Ordinario, sub pœna anathematis et pecuniæ in canone Concilii novissimi Lateranensis apposita. Et, si regulares fuerint, ultra examinationem, et probationem hujusmodi, licentiam quoque à suis superioribus impetrare teneantur, recognitis per eos libris, juxta formam suarum ordinationum. Qui autem scripto

« PrécédentContinuer »